Doświadczenie zawodowe

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizacja: psychologia kliniczna człowieka dorosłego.

 

 


MAGDALENA TRUCHANOWICZ

Moje doświadczenie zawodowe jest dość zróżnicowane.


Pomagałam żołnierzom polskim, którzy służyli w Iraku podczas pierwszej zmiany oraz ich rodzinom. W tym czasie byłam psychologiem wojskowym w jednej z najlepszych polskich jednostek-szczecińskiej 12 Brygadzie Zmechanizowanej.

Wykonywałam pracę diagnostyczną w Pracowni Psychologicznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, badając poborowych do różnych specjalności wojskowych.

Służyłam pomocą stoczniowcom Stoczni Szczecińskiej w okresie największego nasilenia akcji strajkowej będąc pracownikiem Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Tam również  niosłam pomoc osobom, którzy znaleźli się w sytuacji trudnej, krytycznej.

Prowadziłam grupy wsparcia dla dzieci z rodzin dyssocjalnych na zlecenie Stowarzyszenia ”Partner”.

Pracowałam w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych udzielając pomocy studentom.

Pracowałam również jako psycholog szkolny - w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, szkołach należących do Pana Piwoniego.

Prowadziłam ćwiczenia dla studentów na wyższych uczelniach w Szczecinie (WSP, WSH TWP, Collegium Balticum oraz US)

Pomagałam funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Służby Więziennej, tj. wykonywałam okresowe badania psychologiczne, wspierałam poprzez poradnictwo psychologiczne. W swojej pracy zawodowej miałam okazję kilkakrotnie szkolić oddziały specjalne SW, tj. Grupę Interwencyjną Służby Więziennej.

 

Obecnie swój czas zawodowy poświęcam rozwojowi Gabinetu. W swoim gabinecie mam kontakt z różnorodnymi osobami z wielu środowisk, m.in. sportowców zajmujących się sportami walki, którzy biorą udział w międzynarodowych zawodach. W swojej pracy zajmuję się zarówno leczeniem, czyli powszechnie określaną psychoterapią, jak również działaniami prozdrowotnymi, profilaktyką, która ma na celu zwiększyć zasoby osoby korzystającej z pomocy, wyeksponować mocne strony, wykształcić nowe konstruktywne umiejętności i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W ramach rozwoju naukowego wzięłam udział w konferencjach:

- w dniach 14-15.10.2008 wystąpiłam z artykułem zatytułowanym Męska kobieta – kobiecy mężczyzna- współczesne postrzeganie ról płciowych na konferencji " Męskość i kobiecość czy walka płci?" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z Poznania oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ze Szczecina (artykuł dostępny w książce "Męskość i kobiecość czy walka płci" pod red. Ireny Machaj i Renaty Suchockiej, Wydawnictwo WSNHiD). Konferencja odbyła się w aulach WSH TWP w Szczecinie.

- w dniach 28-29.06.2010 wystąpiłam z artykułem Człowiek po obu stronach krat, jak po obu stronach lustra - perspektywa psychologiczna na konferencji "Osoba po obu stronach krat" zorganizowanej przez Duszpasterstwo Więzienne oraz Katedrę Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

- w dniach 18-19.05.2011 wystąpiłam z artykułem Style radzenia sobie ze stresem a stereotypy płci funkcjonariuszy Służby Więziennej na konferencji "Oblicza męskości i kobiecości"
zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z Poznania oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ze Szczecina. Konferencja odbyła się w aulach WSNHiD w Poznaniu

 

- w dniu 23.05.2012 wystapilam z artykulem Stres - plaga wspolczesnych czasow na konferencji Zdrowa rodzina zdrowy styl zycia zorganizowanej przez Szczecinski Oddzial Ogolnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych im. Adama Jany oraz ''Z naszej strony'' Fundacje Ewy Kos i Barbary Sikory


ODBYŁAM NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:
1) Planowanie i realizacja interwencji w sytuacjach przemocy domowej i innych zdarzeń kryzysowych, na podstawie doświadczeń Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku


2) Warsztaty szkoleniowe z zakresu postępowania z osobami mającymi kontakt z narkotykami - Zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii


3) Seminarium dla zastępców dyrektorów i pedagogów szkolnych o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień dzieci i młodzieży zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Tolerancji i Praw Człowieka PARTNER


4) Rozpoznawanie problemów alkoholowych funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz krótkie interwencje wobec osób uzależnionych, pijących ryzykownie i szkodliwie. Szkolenie zorganizowane przez Służbę Więzienną oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


5) Akademia rozwoju kompetencji psychologa Medycyny Pracy Służby Więziennej zorganizowana przez Służbę Więzienną oraz Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA z Warszawy


6) W listopadzie 2012 roku ukonczylam szkolenie w terapii poznawczo - behawioralnej zorganizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oddział w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a prowadzonym przez Centrum Psychologii Integralnej InTeGral z Warszawy.