W czym pomagam?

Czujesz się zmęczony/a, przygnębiony/a, nie masz ochoty zabrać się za sprawy, z którymi już zalegasz. Sam/a sobie powtarzasz, że w sumie nie ma to już dla Ciebie takiego znaczenia. Uważasz, że inni się Ciebie czepiają, kiedy mówią, że powinieneś/powinnaś wziąć się za siebie, a Ty jedyne co czujesz to niechęć i ogólne zmęczenie... Pamiętaj o tym, że ze swoimi problemami nie jesteś sam/a. Jeżeli Twoja jakość życia w ostatnim okresie znacznie się zmieniła, warto popracować nad tym, by ją poprawić, zyskać lepsze samopoczucie i zacząć cieszyć się życiem! Czasami samemu trudno to odzyskać...

GABINET PSYCHOLOGICZNY
MAGDALENY TRUCHANOWICZ

 

OFERUJĘ:

- pomoc psychologiczną opartą na zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym oraz własnym doświadczeniu wyniesionym m.in. z uprawiania sportów walki

- metody pracy dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta

- nowatorskie i dynamiczne podejście do klienta

- otwartość i niekonwencjonalność

 

Otaczam opieką osoby z problemami emocjonalnymi, tzn. takie które nie radzą sobie z własną złością, lękiem, smutkiem, poczuciem winy, krzywdy bądź wstydu. Ponadto pomagam w sytuacjach nagłych, kryzysowych, traumatycznych, które wpływają na zmiany życiowe, czasami obniżając jakość życia. Konsultuję pary, które przeżywają przemiany, stoją przed wyborami, mierzą się z trudnościami. 

 

Pomoc psychologiczną, którą oferuję kieruję do osób dorosłych, tj. po 18 roku życia. W sporadycznych przypadkach pomagam osobom, które mają problemy z dziećmi, o ile pomoc dotyczy rodziców (tzn. analizy własnego postępowania wobec dziecka, zmiany zachowania, dostrzeżenia błędów wychowawczych, zrozumienia dziecka z jego punktu widzenia oraz poszukiwania wielu źródeł problemu, z jednoczesnym podkreśleniem sfer pozytywnych, które umacniają pozytywne relacje oraz zasobów - mocnych stron rodziców i dziecka).

 

W swojej pracy opieram się na założeniach nurtu poznawczo - behawioralnego oraz humanistycznego i egzystencjalnego.

Nurt poznawczo - behawioralny w psychologii zakłada współistnienie zależności pomiędzy myślą, emocją, zachowaniem i reakcją fizjologiczną organizmu. Poznając własne myśli, rozpoznając reakcje emocjonalne oraz obserwując swoje zachowanie, można dzięki temu poznać swój stosunek do danego problemu. W terapii zakłada się zmianę myślenia w kierunku konstruktywnym, dzięki czemu zmienia się stan emocjonalny w kierunku pozytywnym, a zachowanie staję się bardziej pożądane.

Nurty humanistyczny i egzystencjalny pozwalają traktować człowieka jako niepowtarzalną jednostkę, podkreślając zasoby oraz wyjątkowość każdego z nas. Ponadto pozwalają poznać hierarchię wartości człowieka, cele, dążenia, poczucie sensu istnienia.