Czym jest psychoterapia

PSYCHOTERAPIA rozumiana może być jako sposób oddziaływań psychologicznych, których celem ma być dokonanie się zmiany w funkcjonowaniu człowieka. Przyjmując płaszczyznę bardziej medyczną, chodzi o wprowadzanie takich oddziaływań, które pozwolą osobie korzystającej z psychoterapii na poprawienie stanu jego zdrowia (np., kiedy jest o mowa o wszelkiego rodzaju zaburzeniach lękowych, nerwicowych, depresyjnych itp.). Natomiast psychoterapię można jeszcze rozumieć, jako swego rodzaju proces pozwalający na skorygowanie "wadliwych mechanizmów funkcjonowania", jak np. różnego rodzaju nawyki, trudności komunikacyjne, nieradzenie sobie w sytuacjach trudnych, małe umiejętności społeczne ( brak asertywności, wyrażania swoich myśli z szacunkiem do siebie i innych, mówienia o swoich uczuciach i potrzebach, reagowania adekwatnego do sytuacji itd.), czy procesów wewnętrznych, które pozwalają dokonywać właściwej analizy sytuacji, budują poczucie własnej wartości i kompetencji, pozwalają znać własne ograniczenia i możliwości. Tak rozumiana psychoterapia nie tylko poprawia funkcjonowanie na płaszczyźnie zdrowotnej, ale również przyczynia się do poprawy jakości własnego życia. I tym zajmuję się prowadząc rozmowy psychologiczne w swoim gabinecie.